BERITA

Pastura Upaya Sumbawa Kejar Populasi Ternak

Rabu, 24 April 2019   ahmads   109  

Peningkatan populasi ternak diperlukan pakan sepanjang tahun. Alternatif penyediaan pakan dengan cara sistem pastura. Di Kabupaten Sumbawa ada kearifan lokal yang bernama Lar

Read More